Celoslovenské TESTOVANIE 9 – 2019

Autor: Andrea Kecskésová <(at)>, Téma: Výchovný poradca, Vydané dňa: 08. 03. 2019

Celoslovenské TESTOVANIE 9 – 2019 sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) od 8:00 hod. Uskutoční sa v našej škole v certifikačnej časti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Ako prvé sa uskutoční testovanie z matematiky, po prestávke sa budú testovať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Mimoriadne dôležitá je dochvíľnosť žiakov 9. ročníka, ktorí musia prísť do školy najneskôr o 7.45 hod.

Náhradné testovanie bude prebiehať 16. apríla 2019 v krajskom meste Nitra. 
Je určené pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli testovania zúčastniť v hlavnom termíne (dôvod neúčasti v hlavnom termíne preukážu písomne).

Podrobnejšie informácie o testovaní, organizačných pokynoch a špecifikácií testov získate na adrese: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019