Kontakty

Autor: Milan Lampert <(at)>, Téma: Kontakty, Vydané dňa: 17. 12. 2013

   
   
Adresa školy: Základná škola na Ul. G. Bethlena Nové Zámky
  Gábora Bethlena č. 41
  940 01 Nové Zámky
   
Sekretariát: Tel.: 035 - 640-7010
  Tel.: 035 - 691-3311
  Email: zsbethlena@stonline.sk
   
Riaditeľ: Mgr. Iveta Rajčániová
  Tel.: 035 - 691-3312
  E-mail:  rajcaniova.iveta@gmail.com
   
Zodpovedná osoba:* 
Darina Drugová
  E-mail: drugova.zsbethlena@stonline.sk
   
Doplňujúce údaje: IČO: 37860992
  DIČ: 2021605509
  Právna forma: rozpočtová organizácia
  Typ školy: plnoorganizovaná
  Vyučovací jazyk: slovenský
  Počet žiakov: 575
 
Priame tel. čísla: 035 - 69133 + klapka
11 - sekretariát
12 - riaditeľka školy
13 - zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
14 - vedúca školskej jedálne
15 - špeciálny pedagóg
16 - školský klub
17 - dielne
18 - kabinet cudzích jazykov
19 - kabinet technickej výchovy
20 - školník
21 - kabinet telesnej výchovy
22 - kabinet ročníkov 1-4
23 - sklad 1-4
24 - server
25 - kabinet prírodopisu
26 - kabinet matematiky
27 - kabinet slovenského jazyka, dejepisu
28 - kabinet výtvarnej výchovy
29 - výchovný poradca, sociálny pedagóg, psychológ
30 - kuchyňa
36 - zástupca riaditeľa pre 1. stupeň

*podľa zákona č. 307/2014 Z.z.